0

IKSO biedt aan

1ste graad

Vanaf nu begin je echt te bouwen aan je toekomst. De komende jaren leg je – samen met je medeleerlingen en leerkrachten – de basis voor je verdere loopbaan. Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw ambities? En welke richting sluit daar het best bij aan?

We willen jou helpen om de juiste keuzes te maken. Bij elke studierichting geven we aan welke persoonlijkheidskenmerken, interesses en attitudes je nodig hebt om hier een goed resultaat neer te zetten. Als jij je hierin herkent, dan is die richting beslist iets voor jou!

Doelstellingen van de 1ste graad

Wat onwennig om nu al na te denken over je toekomst en je ambities? Geen nood, de 1ste graad vervult vooral een brugfunctie. We helpen jou stap voor stap jezelf te ontdekken en je talenten te ontwikkelen.

Dit mag je verwachten in de 1ste graad:

 • je leert leren in een stimulerende omgeving met gevarieerde werkvormen
 • je krijgt een verscheidenheid aan vakken en vakleraren
 • we begeleiden je optimaal in je groei van kind naar puber
 • we bieden je de nodige structuur en houvast met duidelijke afspraken
 • je kan je sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin ontwikkelen
 • je leert wat gezond leven betekent
 • je leert ieders eigenheid te respecteren

Wat zijn je keuzemogelijkheden?

In het 1ste leerjaar A kan je kiezen uit:

 • Latijn
 • Moderne wetenschappen
 • Handel
 • Techniek

In het 1ste leerjaar B kan je terecht als je bepaalde vaardigheden uit de basisschool nog niet helemaal onder de knie hebt.

 • je kan het getuigschrift van de basisschool alsnog behalen
 • het pad wordt geëffend voor een beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)
 • de overstap naar 1A blijft tot de mogelijkheden behoren

Wil je vanaf de 2de graad doorstromen naar het BSO?

Dan kan je het 1ste leerjaar B volgen.

A-STROOM 1ste en 2de jaar

Wat leer je bij ons?

Onze leerkrachten helpen je omgaan met nieuwe afspraken en regels. Bovendien leren ze je hoe je het best kan studeren. Geen overbodige luxe met de verscheidenheid aan vakken en vakleraren. Je leert ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces. Maar je ondervindt ook dat er veel aandacht is voor onthaal, zorg, remediëring, verdieping en uitbreiding. Samen met de leerkrachten leer je leren, kiezen en leven!

 

Kies voor meer. Stap in ons Leonardo-traject!

Het Leonardo-traject is er speciaal voor jongeren die nog een stapje verder willen gaan. Wil je meer doen met taal, wetenschap, economie, wiskunde, muziek of sport? Stijg uit boven jezelf en ga het contract aan, zodat je op het einde van je IKSO-loopbaan jouw Leonardo-diploma mag ontvangen.

Belangstelling voor Latijn

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb interesse voor Latijn en andere culturen.
 • Ik werk nauwkeurig.
 • Ik studeer dagelijks voor school.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil logisch leren denken.
 • Ik wil gestructureerd werken.
 • Ik wil de basis leggen voor de studie van andere talen.

Wat is de volgende stap? Alle richtingen in de 2de graad zijn mogelijk.

Belangstelling voor moderne

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik beschik over een goede studie-inzet.
 • Ik heb interesse voor wetenschappen, economie en talen.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil logisch leren denken via de lessen wiskunde.
 • Ik wil nauwkeurig werken.

Wat is de volgende stap? Alle richtingen in de 2de graad zijn mogelijk.

Belangstelling voor handel

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik beschik over een goede studie-inzet.
 • Ik hou van ondernemen en organiseren.
 • Ik heb interesse voor taal, handel en de computerwereld.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil het dagelijkse economische leven verkennen.
 • Ik wil gestructureerd en nauwgezet werken.
 • Ik wil kennismaken met verschillende computerprogramma’s.

 

Wat is de volgende stap?

Theoretisch-technische richtingen.

Andere richtingen (behalve Latijn) zijn ook mogelijk.

Belangstelling voor techniek

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik wissel graag theorie af met praktijk.
 • Ik ben technisch vaardig.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil met verschillende soorten gereedschap werken.
 • Ik wil kennismaken met een breed spectrum aan technische onderwerpen over bouw, elektriciteit, grafische vormgeving, hout en mechanica.

 

Wat is de volgende stap?

Theoretisch-technische richtingen.

Andere richtingen (behalve Latijn) zijn ook mogelijk.

A-stroom

Moderne

Latijn

Handel

Techniek

1ste jaar
Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

5

5

5

5

Frans

5

4

4

4

Wiskunde

6

4

4

4

Aardrijkskunde

2

2

2

2

Latijn

5

Natuurwetenschappen

2

2

2

2

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

Plastische opvoeding

2

2

2

2

Techniek

2

2

2

2

Leefsleutels

1

ICT

1

1

1

Handel

4

Technische activiteit

4

Totaal

32

32

32

32

Inhaallessen voor Latijn, Nederlands, Frans en wiskunde

A-stroom

Latijn

Handel

Techniek

Moderne

2de jaar
Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

5

Frans

4

4

3

4

Engels

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

5

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

1

1

Techniek

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Plastische opvoeding

1

1

optie
Latijn

5

Wetenschappelijk werk

2

3

S.E.I.

2

Natuurwetenschappen

Handel

4

Handel-ICT

2

Realisatietechnieken2

4

Technologische activiteit

3

Totaal

32

32

32

32

Inhaallessen voor Latijn, Nederlands, Frans en wiskunde

B-stroom 1ste jaar B

Wat leer je bij ons?

Onze leerkrachten luisteren naar jou, observeren en begeleiden je individueel naar kennis, tempo en interesse. Je werkt in een kleine groep en maakt oefeningen naar eigen mogelijkheden. Je leert geleidelijk aan zelfstandig werken en probleemoplossend denken. Succes ervaren is de boodschap! Onze leerkrachten geven themalessen, vanuit je ervaringswereld. Zo zie je de samenhang van de verschillende vakken want in het dagelijks leven is alles ook niet in vakjes opgesplitst. Er wordt praktisch gericht en creatief gewerkt.

Wat is de volgende stap?

1A of BVL

 

B-stroom
1ste jaar / 1B
Godsdienst

2

Nederlands

6

Maatschappelijke vorming

3

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Lichamelijke opvoeding

2

Plastische opvoeding

3

Muzikale opvoeding

1

Technologische opvoeding

6

Frans

2

ICT

1

Totaal

32

 

Toelatingsvoorwaarden

Het basisonderwijs beëindigd zonder getuigschrift. Het basis-onderwijs niet beëindigd maar op basis van leeftijd de overstap maken. Een getuigschrift basisonderwijs bezitten maar op advies de overstap maken naar 1ste leerjaar B. Uit de onthaalklas komen voor anderstalige nieuwkomers. Uit het buitengewoon onderwijs komen met advies.

B-stroom 2de jaar BVL

Mode en Verzorging-voeding

 

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben handig en creatief en maak graag nieuwe dingen.
 • Ik kook graag en proef graag van lekkere gerechtjes.
 • Ik heb zin voor orde en nauwkeurigheid.
 • Ik leer graag door te doen.
 • Ik ben behulpzaam en wil andere mensen helpen.

Welke ambities heb je?

 

Verzorging-voeding:

 • Ik wil kennismaken met verzorgende en huishoudelijke taken (onderhoud van de leefruimte, zorg voor kledij, bereiden van maaltijden, zorg voor het lichaam).
 • Ik wil decoratieve technieken toepassen.

 

Mode:

 • Ik wil kennismaken met beroepen in de kleding- en bekledingssector.
 • Ik wil eenvoudige ontwerpen tekenen, realiseren en presenteren.

Wat is de volgende stap?

BSO

 

Toelatingsvoorwaarde

Medisch geschikt zijn. Het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen legt dit op omdat je rechtstreeks met voeding(swaren) in aanraking komt. Dus is een doktersbewijs nodig.

 

Elektriciteit en metaal

 

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik hou ervan materialen te bewerken en verwerken.
 • Ik heb interesse voor techniek.
 • Ik leer graag door te doen.
 • Ik heb zin voor orde en nauwkeurigheid.

Welke ambities heb je?

 

 • Ik wil werktuigen en apparaten bedienen.
 • Ik wil plannen kunnen lezen, materialen kiezen, oplossingen uitwerken.
 • Ik wil fier zijn op de nauwkeurige werkstukken die ik aflever.
 • Ik wil mijn sociale vaardigheden en mijn creativiteit verder ontwikkelen.

Wat is de volgende stap?

BSO

B-stroom

Verzorging-voeding en mode

Elektriciteit en metaal

2de jaar / BVL
BASISVORMING
Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Maatschappelijke vorming

2

2

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

1

1

Frans

2

2

BEROEPENVELDEN
Verzorging-voeding

8

Mode

7

Elektriciteit

7

Metaal

7

Totaal

33

32

IKSO

Welkom op onze innoverende school, waar leerlingen zich gelukkig voelen en hun talenten volop kunnen ontwikkelen, dankzij aandacht voor diversiteit en aangepaste zorg.

Afbeeldingen