IKSO steunt goede doel!

Sint-Michielsbeweging

5 Dec · Sofie Maes

De Sint-Michielsbeweging

Elk jaar wil ikso een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dit jaar steunen we het goede doel de Sint-Michielsbeweging. Maar wie zijn ze en wat doen ze?

 

 

st michiels

Sint-Michiel focust zich op mensen in nood en wordt gerealiseerd door jongeren sinds 1993. De jongeren van de Sint-Michielbeweging werken met enkele projecten. We stellen ze even aan u voor.

 

Ten eerste hebben ze een project Vredesklas en Dream. Hier is het de bedoeling dat ze kinderen uit de lagere school en middelbaar helpen met hun huiswerk. Maar het leven bestaat niet enkel uit huiswerk, dus worden er ook ontspannende activiteiten georganiseerd. Zo gaan ze eens naar bijvoorbeeld een voetbalmatch, de zoo, de cinema.  Verder wordt er rekening gehouden met de talenten en hobby’s van de kinderen.

 

Naast de Vredesklas is er ook een luik dat Future heet. Zoals de naam het zegt, wordt er hier gefocust op de toekomst: verderstuderen, huisvesting, integratie, kosten, etc.

 

Het derde project is Porta aperta, wat ‘open deur’ betekent . Hiermee willen ze een open deur zijn voor de vluchtelingen en hun een kans geven in België. Ze helpen met de immigratie en ze bieden een onderdak.

 

Verder maken ze ook gebruik van een bakfiets in het project Yallabak. Ze halen de overschotten bij de bakkers en brengen deze rond bij gezinnen in nood.

 

Als laatste heeft de Sint-Michielsbeweging een Open huis. Het Open huis biedt een ontmoetingsplaats aan waar gezinnen in nood terechtkunnen met hun problemen. Hier worden heel veel vluchtelingengezinnen begeleid bij de integratie, het vinden van een job of administratie, het regelen van een uitkering of het helpen aan een school voor de kinderen en ontspanning.

 

 

Kort samengevat ze streven naar een beter milieu, een betere plaats voor diegenen die het nodig hebben.
Super!!!

IKSO

Welkom op onze innoverende school, waar leerlingen zich gelukkig voelen en hun talenten volop kunnen ontwikkelen, dankzij aandacht voor diversiteit en aangepaste zorg.

Afbeeldingen