IKSO stage

Humane wetenschappen bezoekt KCD

Humane wetenschappen op stage in KCD!

14997134_1682581472027974_1641277457_n

In het 5e jaar humane krijgen de leerlingen de kans om stage te doen in het KCD. Dit gaat om de theorie van Erikson in verband met de inhoud van de verschillende levensfasen. Op deze manier kunnen de leerlingen zich zowel praktisch als theoretisch bezighouden en zich meer inleven in de theorie. De bedoeling was dat ze een klas per twee gingen observeren (o.a. leerlingen met leerproblemen, met aandoeningen, enzovoort) waarna ze er een verslag over moesten maken door de observatie te koppelen aan de theorie.

Reacties van enkele leerlingen

Saron Segers 5HWA : Ik stond in het 2e leerjaar en heb door deze stage zeer veel bijgeleerd en vond het ook echt tof om dit te observeren. Dit was zeker en vast iets voor mij omdat ik later zelf ook wel juf wil worden in het lager onderwijs en deze stage heeft mij er ook echt van overtuigd om dit dan ook echt te doen. Het leukste was dat je echt kon zien dat de theorie klopte.

Jaina Goffin 5HWA : Ik stond ook in het 2e  en vond dit een zeer leuke en leerrijke ervaring, zeker omdat je de werking ervan kon zien. Ook ik merkte duidelijk dat de theorie klopte met mijn observatie.