IKSO vernieuwt

In de ban van co-teaching

Immersieonderwijs in IKSO: wiskunde in het Engels door middel van co-teaching

IKSO bouwt vol overtuiging aan de school van de toekomst en zet daarom al een tijdje in op co-teaching. Dit betekent concreet dat twee leerkrachten samen lessen uitwerken en samen voor de klas staan.

 

Maar… voor 4WET is de les wiskunde op vrijdag wel heel bijzonder: ze krijgen voor de lessen rond ‘onderzoekscompetenties’ niet alleen hulp van hun vertrouwde leerkracht wiskunde, maar ook van een leerkracht Engels die hen begeleidt in de wetenschapstaal bij uitstek…

 

Niet altijd eenvoudig, maar een uitdaging die blijkbaar wel geapprecieerd wordt:

 

Een zeer leuk concept. Zo leren we niet alleen beter Engels, maar ook de wiskundige termen in het Engels. Dit kan later van pas komen, omdat veel boeken over wetenschap in het Engels zijn. (Tibo, Julian, Kasper, Thomas)

 

Ik vind het fascinerend, hoe gedreven de leerlingen zijn. Op een spontane manier hebben wij getracht om de wiskundige onderzoekscompetenties te combineren met het vak Engels. Door te co-teachen ontstaat zowel voor de leerlingen als voor mijzelf een extra begeleiding (mevr. Becque, leerkracht wiskunde)

 

Nico Van den Borre, directeur van IKSO: “Bij ons is er echt sprake van immersieonderwijs. Via co-teaching bieden we de leerlingen de les van de toekomst, nl. wiskunde in het Engels. Onze innovatie gaat een stap verder dan het CLIL-project van de overheid (CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning). Wij brengen de expertise van twee leerkrachten samen in de klas en proberen zo de negatieve aspecten van CLIL weg te werken. Door via co-teaching een vak in een andere taal aan te bieden is de immersie geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk en wordt ze niet gehinderd door allerlei administratieve verplichtingen. Wij bouwen op die manier aan onze eigen onderwijshervorming, met gepassioneerde leerkrachten op weg naar de school van de toekomst of IKSO².”

 

Zie ook: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170213_02727675