IKSO luistert!

Een duivelse transitie

Interview Simon Schepers

Onlangs kregen de leerlingen van het vijfde en zesde jaar een lezing, getiteld ‘Een duivelse transitie.’ Deze was georganiseerd door de leerlingen van het zesde jaar seminarie psychologie. In ‘Een duivelse transitie’ praat Simon Schepers over verschillende conflicten doorheen de geschiedenis en hij probeert te verklaren hoe de mens zodanig ver gedreven wordt dat hij gruwelijke dingen gaat uitvoeren. Na de voorstelling kregen we de gelegenheid om Simon Schepers enkele vragen te stellen.

 

Waarom koos u ervoor lezingen te geven, terwijl u over een master geschiedenis en een lerarenopleiding beschikt?

 

Na het behalen van mijn master geschiedenis in Antwerpen, heb ik ook meteen een lerarenopleiding voltooid. Ik zag dit als een nieuwe uitdaging. Ik wou ook altijd graag voor de klas staan. Ik hoopte dan zo snel mogelijk een job als geschiedenisleerkracht te vinden, wat niet evident bleek. Even later vond ik een vacature bij een museum, bij een educatieve dienst. Ik zou dus zelf lesmaterialen kunnen ontwikkelen. Mijn werk bestaat nu uit het helpen van leerkrachten, rondleidingen geven en zoals nu dus ook lezingen in scholen en dergelijke geven.

 

Waarom koos u voor het onderwerp ‘Een duivelse transitie’ en wat leert het ons?

 

Het onderwerp komt vanuit ons museum. Het is een resultaat van een onderzoek van Christophe Busch. Met de hoofdvraag: hoe worden mensen zo ver gedreven dat ze zo’n vreselijke dingen gaan doen? Samen met enkele collega’s proberen wij dan samen een antwoord te vinden op dit actuele thema.

Als de geschiedenis ons iets leert, is het dat we niets leren. Waar de mens is, daar is conflict, rivaliteit, emotie,.. Na de Eerste Wereldoorlog zei men dat dit nooit meer kon en mocht gebeuren. Hetzelfde gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt vandaag nog steeds evenveel als vroeger, er zijn nog steeds genocides, conflicten,… Wat we wel kunnen leren, is dat er bepaalde mechanismen zijn in samenlevingen. En dat we, als we deze kunnen herkennen, ook kritischer kunnen reageren op bepaalde conflictsituaties. Dan herkent men het gevaar, want in het verleden waren de gevolgen enorm.

 

Denkt u dan niet dat het in deze tijd van sociale media en globalisering makkelijker is opnieuw tot conflictsituaties te komen?

 

Inderdaad, maar alles hangt af van hoe wij, de mensen, omgaan met deze sociale media. Het wordt vaak gebruikt door machtige personen die haatboodschappen en dergelijke de wereld inzenden. Op deze manier ontstaan talloze discussies, verspreid over de hele wereld. Maar er ligt ook schuld bij de lezers zelf. Meestal ontstaan deze hevige discussies doordat deze mensen niet eens de tijd hebben genomen om het hele artikel te lezen of een bepaalde boodschap gewoon verkeerd begrepen hebben.

 

We bedanken Margot, Stijn en Matthias om het interview met meneer Schepers tot een goed einde te brengen!

IMG_20180208_114350 (1)

Category: Cultuur