IKSO blijft leren

e-learning ten tijde van crisis

3 weken lang georganiseerd afstandsonderwijs

De lessen worden geschorst, maar het leren gaat door op IKSO.

 

IKSO of het toekomstige Leonardo College laat zich niet doen door deze crisis. De school staat 100% achter de beslissing van de regering om de scholen te sluiten en alles op alles te zetten om de gezondheid van alle burgers voorop te stellen. De schoolleiding en het personeel wil er mee over waken dat de verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk wordt ingedijkt. Daarvoor werden er deze week op de school al maatregelen getroffen.

 

De school heeft vandaag keihard gewerkt aan een leerprogramma voor de gehele school voor de komende 3 weken. Alle leerlingen ontvingen een weekplanning waarop vaste leermomenten werden vastgelegd tijdens de sluiting van de school. Tijdens deze leermomenten zullen de leerkrachten van het betrokken vak via allerlei vormen het leerproces begeleiden. Dat zal gaan via realtime lessen, via chat, via smartschool online en andere toepassingen die coaching op afstand toelaten. De digitale handboeken die voor vele vakken worden gebruikt, zijn ideale tools om zelfstandig mee aan de slag te gaan. De klascoaches zullen het geheel voor hun klas coördineren en zij zullen het leerproces in goede banen leiden.

 

Het normale leerprogramma kan niet volledig worden vervangen, maar de focus zal liggen op wat de leerlingen echt nodig hebben om achterstanden te vermijden.

Bij het hernemen van de effectieve lessen wordt een roundup gemaakt en zal ervoor gezorgd worden dat alle leerlingen het schooljaar kunnen afsluiten met de bagage die ze nodig hebben.

 

Daar maken we allemaal samen werk van!

 

Bericht corona ouders en leerlingen