E-learning afspraken

Op afstand, maar toch samen

Afspraken afstandsonderwijs

Deze afspraken regelen ons onderwijs voor de komende drie weken. Zij zijn als het ware ons schoolreglement om alles in goede banen te leiden. Als iedereen deze afspraken volgt, zullen we erin slagen deze periode goed door te komen.

Het uitgangspunt is dat wij de leerhouding en schoolroutine van iedereen zoveel mogelijk willen onderhouden.

 

Toegang school

De school blijft 3 weken dicht. Alleen op maandagvoormiddag 16/03/2020 is het mogelijk resterend materiaal uit de locker af te halen.

Tijdens de komende 3 weken is de campus Nieuwstraat gesloten. Enkel campus Middenstraat blijft geopend van 8u tot 15u30. Op woensdag tot 12u. We voorzien geen lesprogramma op school en het is de bedoeling dat iedereen thuis blijft.

Er is een permanentieregeling uitgewerkt, zodat er altijd voldoende personeel aanwezig is op school. De school is bereikbaar via mail en telefoon.

 

Belangrijke afspraken:

 • De schoolpoort blijft de hele dag gesloten.
 • Iedereen die de school wil betreden, moet zich aanmelden.
 • Er wordt een register van aanwezigen aangelegd aan de balie.
 • Wie de school verlaat, moet zich uitschrijven.
 • Externen worden niet toegelaten tot de site, tenzij het echt noodzakelijk is.smart LIVE3

 

Onderwijs op afstand

We gebruiken daarvoor ons online platform Smartschool en de contactpersoon is de klascoach. Hij/zij is het aanspreekpunt in verband met de globale aanpak.

Via het alternatieve lesrooster werden er contactmomenten per vak vastgelegd. Dit is de weekplanning waarop schoolwerk wordt verricht voor het betrokken vak.

De vakleerkracht zal via de digitale agenda in smartschool communiceren en duidelijk maken hoe het contactmoment zal verlopen.

Belangrijke afspraken:

 • We volgen de weekplanning.
 • De contactmomenten zijn ingevuld in het digitale agenda van de leerling: onderwerp, werkvorm, handboek, werkboek, enz.
 • We mikken op een werkbelasting van ca 15u per week.
 • Tijdens het contactmoment zijn leerkrachten en leerlingen beschikbaar.
 • Leerkrachten zullen tijdens het vastgelegde moment snel antwoorden op vragen.
 • Les via Smartschool Live wordt via de digitale agenda minstens 1 dag op voorhand aangekondigd.
 • Aanwezigheden:
  • Wij rekenen op een maximale en actieve deelname van iedereen tijdens de vastgelegde weekplanning.
  • De leerkrachten zullen de aanwezigheden tijdens de contactmomenten opvolgen.
  • We zullen een overzicht maken van de aanwezigheden in smartschool
  • Leerlingen die niet aanwezig zijn, zullen gecontacteerd worden.
  • Wij zullen geen officiële aanwezigheden opnemen en uitwisselen met het ministerie.
 • Evaluaties:
  • De evaluatiemomenten, die eventueel worden ingelast, dienen om het leerproces te sturen en op te volgen.
  • De resultaten van deze evaluaties zijn richtinggevend, maar spelen geen doorslaggevende rol in de eindbeslissing eind juni
  • Indien de evaluatie sterk tegenvalt, is er voldoende mogelijkheid tot remediëring
 • Nieuwe leerstof:
  • De overheid spreekt over een ‘onderhoudsmodus’.
  • In principe is het niet de bedoeling om nieuwe leerstof uitgebreid aan te brengen via afstandsonderwijs, maar eerder extra oefeningen op reeds verworven kennis.
  • Nieuwe leerstof kan alleen aangebracht worden via Smartschool Live, als alle leerlingen de sessie volgen (behoudens ziekte) of als de sessie wordt opgenomen en nadien te bekijken is door de afwezigen.
  • Nieuwe leerstof kan niet louter aangebracht worden met instructiefilmpjes. Er moet mogelijkheid zijn tot interactie en feedback.
  • Nieuwe leerstof kan alleen aangebracht worden, indien ze nadien tijdens de effectieve lessen ruim wordt herhaald. Dat gaat dan over zeer beperkte kennisinhouden.
 • Gezond verstand primeert: we vragen niet het onmogelijke en we overdonderen niemand met te veel leerstof en opdrachten, maar we eisen wel dat iedereen deze minimale afspraken naleeft.

 

Smartschool LIVE

Dit is een gloednieuwe mogelijkheid in ons Smartschoolplatform die we nu maximaal benutten. We beperken de risico’s van de digitale wereld door gebruik te maken van ons beveiligd platform. Elke vakleerkracht kan vlot een live-sessie opstarten met de klas, zodat iedereen de les van de leerkracht op afstand kan volgen.

Belangrijke afspraken:

 • Wanneer een les wordt gegeven via Smartschool LIVE wordt dat altijd ruim op voorhand aangekondigd via het digitale agenda.
 • Aanwezigheden worden opgeslagen door de leerkracht: er kan een lijst van deelnemers aan de sessie worden bijgehouden om nadien de afwezigen in Smartschool in te voeren. Het secretariaat zal de aanwezigheden opvolgen.
 • Iedereen respecteert het aanvangsuur van de sessie.
 • De leerkracht zal voldoende tijd nemen om de live-sessie te starten, zodat iedereen volledig mee is.
 • De leerkracht zal via de webcam zichtbaar en hoorbaar zijn.
 • De leerlingen zijn niet zichtbaar en niet hoorbaar, webcam en microfoon worden door de leerkracht uitgeschakeld. Dit kan alleen ingeschakeld worden mits zeer goede afspraken en toestemming.
 • De chatfunctie dient voor de leerlingen om vragen te stellen bij de les:
  • Verzorgd en correct taalgebruik
  • Beleefdheid
  • Alleen lesgebonden vragen komen aan bod
  • Er worden alleen vragen gesteld aan de leerkracht
  • Er worden geen communicaties opgezet onder de leerlingen
 • Indien de sessie plots stopt, moet de leerling de sessie opnieuw opstarten. Wellicht is er dan technisch iets fout gelopen. Dit betekent niet dat de les voorbij is. Het einde van de les zal de leerkracht altijd heel duidelijk aangeven.