Leonardo Collegestelt voor

Wie zijn we?

Directie

Nico Van den Borre

Directeur

Bruno Bronselaer

Adjunct-directeur & verantwoordelijke 1ste graad

Joost Delcourt

Adjunct-directeur & verantwoordelijke 2de & 3de graad

Beleidsteam

Bart Hautekeete

Coördinatie 1ste graad

Marleen De Sadeleer

Coördinatie 2de graad + BSO

Anneleen Gyselinck

Coördinatie 1ste graad

Karel De Sutter

Coördinatie 3de graad

Secretariaat

Saartje Bruyndonckx

1e graad

Bart Asselman

1e graad

Joost De Coen

2de en 3de graad

Caroline Seys

2de en 3de graad

Rik Vanmulders

2de en 3de graad

Lynn Van Vaerenbergh

1ste, 2de en 3de graad

Linda Gees

1e graad

Hilde De Bisschop

2de en 3de graad

Karen Matthijs

2de en 3de graad

Denis Van Asbroeck

2de en 3de graad

Caro Meert

1ste graad

Coördinator Ondersteunende Diensten - Preventieadviseur

Erwin De Brabanter

Opvolging logistiek, bouwdossiers, veiligheid, schoonmaak

ICT-coördinator

John De Maesschalck

Algemeen ICT-coördinator

Bregt Nevens

ICT-coördinatie Nieuwstraat + integratie ICT-eindtermen
Datamanager

Leerlingbegeleiders

Leen Declercq

1e jaar + zorgcoördinator Nieuwstraat

Lucia De Backer

3e jaar + zorgcoördinator Middenstraat

Kathleen Baeyens

5e jaar

Marleen De Sadeleer

BSO

Hilde De Bisschop

Contactpersoon secretariaat
(2de en 3de graad)

Lynn Van Vaerenberg

Contactpersoon secretariaat
(2de en 3de graad)

Sandra Coppens

2e jaar

Kathleen Cobbaert

4e jaar

Martine De Bolle

6e jaar

Saartje Bruyndonckx

Contactpersoon secretariaat
(1ste graad)

CLB-medewerkers

Wil u als ouder begeleiding van het CLB, dan moet u zelf contact opnemen met hen.

Kluisweg 13
9400 Ninove
Tel 05433 90 19
Fax 05432 99 77

Ines Verkest

Contactpersoon voor IKSO

Contacteer

GOK-leerkrachten

Sandra Coppens

Leen De Clercq

Schoolbestuur en raad van bestuur

Het schoolbestuur is de werkgever, eindverantwoordelijke en organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De directie werkt in opdracht van de Raad van Bestuur.

Leden:

 • Dhr. Jan Van Mulders, voorzitter
 • Mevr. Hilde Vanacker, secretaris
 • Mevr. Odette Hendrickx, penningmeester
 • Dhr. Robrecht Michiels
 • Dhr. Lucien Renders
 • Dhr. Paul Van der Weeën
 • Dhr. Willy Callebaut
 • Dhr. Willy Cornelis

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vier geledingen: een personeelsgeleding, een oudergeleding, een leerlingengeleding, eneen geleding van de lokale gemeenschap.

 

Verkozen leden:
Voor de personeelsgeleding: Kathleen Baeyens, Evy Van Bont, Sandra Coppens (secretaris)
Voor de oudergeleding:
Voor de leerlinggeleding: leden van de leerlingenraad
Voor de afvaardiging lokale gemeenschap: Hervé Decuyper (voorzitter),  Linda De Leeneer

LOC

Namens het schoolbestuur:
Jan Van Mulders
Willy Cornelis
Willy Callebaut
Nico Van den Borre
Bruno Bronselaer

Namens de vakbond:
Ann Van Langenhof
Kathleen Baeyens
Karel De Sutter

Namens het personeel:
Marleen De Sadeleer
Hannelore Bellemans

Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

 • Voorzitter: Dhr. Jan Van Mulders
 • Preventieadviseur: Dhr. Erwin De Brabanter
 • Leden voor het schoolbestuur:
  • Mevr. Griet Daem, directeur ‘t Landuiterke
  • Mevr. Ann Van Durme, directeur KCD
  • Dhr. Nico Van den Borre, directeur Leonardo College
  • Dhr. Bruno Bronselaer, adjunct-directeur Leonardo College
  • Dhr. Joost Delcourt, adjunct-directeur Leonardo College
  • Leden voor het personeel :
   • Mevr. Lydia Van Laeren (’t Landuiterke)
   • Mevr. Hilde Sterkx (voor KCD)
   • Dhr. Paul Blancke (voor Leonardo College)
   • Mevr. Ann Van Langenhof (voor Leonardo College)

Structuur IKSO

Personeel

Leerlingen

Richtingen

Klaslokalen